ANONYMUS PROJEKT – LIGETI 150

Spread the love
ANONYMUS PROJEKT – LIGETI 150


PLAKÁT PÁLYÁZAT
KIÍRÁS

1. A PÁLYÁZAT ADATAI
1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA:
Nemzeti Örökség Intézete
1086 Budapest, Fiumei út 16-18.
Kapcsolattartó: Prutkay János szolgáltatási igazgató-helyettes
E-mail: Iigetil50@nori.gov.hu

1.2. A PÁLYÁZAT CÉUA:
Ligeti Miklós szobrász-művész 26 évesen, egy lehetetlennek tűnő szobrászi feladatnak köszönhetően hozta létre élete főművét, a korabeli szobrászati hagyományokkal szakító emlékművet, az Anonymust, amely 1903 óta a Városliget dísze. Az alkotói folyamat legnagyobb kihívása az volt, hogy emlékművet alkosson egy ismeretlen nevű és külsejű történelmi személynek, akire fő műve, a Gesta Hungarorum okán emlékezik az utókor.
A Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI/Kiíró) pályázatot hirdet Ligeti Miklós születésének 150. évfordulójára "ANONYMUS PROJEKT – LIGETI 150" címmel.
A pályázat célja olyan Anonymus parafrázis (a továbbiakban: Pályamű) létrehozása, amely tartalmi és/vagy formai szempontból újszerű, kreatív és asszociatív módon gondolja újra az Anonymus témát, emléket állítva ezzel alkotójának, Ligeti Miklósnak.

1.3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
A pályázaton részt vehet az a 14. életév és 25. életév közötti természetes személy (a továbbiakban: Pályázó) aki:
a) a jelen kiírásban meghirdetett Pályamű elkészítésére vállalkozik,
b) azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
c) a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét betöltötte, de 25. életévét még nem,
d) a Pályamű önálló alkotója és annak szerzői jogaival kizárólagosan rendelkezik,
e) hozzájárul a Pályamű nyilvánosságra hozatalához.
A pályázaton egy Pályázó maximum 3 (három) Pályaművel vehet részt.
A pályázaton való részvétel díjmentes.

1.4. PÁLYAMŰVEL KAPCSOLATOS FORMAI, TECHNIKAI FELTÉTELEK:
A Pályamű lehet:
– grafika,
– fotó,
– montázs,
– képregény, valamint
– a fenti kategóriák kombinációja, ún. vegyes technikával készült szerzői alkotás.

További információ:

http://intezet.nori.gov.hu/hirek/ligeti-150-cimmel-plakatpalyazatot-hirdet-a-nori/