26 május 2024 | A mai napon Evelin, Fülöp napja van.

BEMUTATKOZUNK, TAGSÁG

A Strasbourgi Magyar Kultúregyesület /Association Culturelle Hongroise de Strasbourg, ACH/ 1982-ben jött létre azzal a céllal, hogy találkozási fórumot adjon a Magyarországról elszakadt és magyarságukat megőrizni kívánó magyaroknak, illeve hogy elősegítse a kapcsolatteremtést a Magyarországból érkező és Elzászban letelepedő hazaiak és az őket fogadó, befogadó franciák között.

Az alapító okirat 1982. november 23-án készült, azt 1983 január    19-i hatállyal jegyezte be a Strasbourgi Elsőfokú Bíróság Vol. XXXXIV N1. lajstromszámmal. Alapító tag elnöke 2009. juliusáig Berthelné Tàtray Katalin volt aki ma tiszteletbeli elnök.

Kultúregyesületünk évtizedek óta két állandó hagyományos rendezvénye ; a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnepek. Itt méltó módon megemlékezünk a magyar történelmi hőstettekről, illetve az adott korszak kiemelkedő személyiségeiről. Színvonalas műsort szervezünk, az ünnepi beszédet minden alkalommal a Magyar Köztársaság Európa Tanács mellett  működő Állandó Képvislete vezetője vagy helyettese mondja, az ünnepséget állófogadás zárja.

További rendszeres tevékenységeink az év folyamán:

 • magyar művészek szereplésének, kiállításainak, koncertjeinek  megszervezése lehetőleg más Egyesülettel közreműködve / Paris, Mulhouse, Belfort, Karlsruhe/,
 • a magyar kultúra legszélesebb körben való terjesztése, magyar est, táncház, kiállítás, konferencia, concert, stb szervezés
 • az Elzászban élő magyarok összefogása, kultúránk, szokásaink,  nyelvi értékeink megtartása végett, illetve részükre az igényekhez igazodva összejövetelek szervezése.
 • Az elzászi régióban tematikus kiállításokon, falunapokon, karácsonyi vásáron, egyéb ünnepségeken magyar információs/gasztronómiai stand állítása.
 • Az Elzászi Regionális Tanács által hagyományosan megrendezett « Májusi Európai Ünnepek » alkalmával aktív közreműködés, egész napos rendezvénysorozat szervezése.
 • Francia művészek magyarországi szereplésének segítése, szervezéshez tanácsadás,
 • A Strasbourgba és környékére érkező munkavállalok, ösztöndíjasok, diákok fogadása, ‘útbaigazítása’, beleértve a nagysikerű Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjban résztvevőket.

A felnőtt közönségnek szóló programokon túlmenően büszkék vagyunk  a magyar-francia vegyes házasságokból származó gyermekek számára Kultúrgyesületünk által szervezett  «MESEVÁR – magyar matinékra » amelyekre 2013. évtől kezdve havi két alkalommal kerül sor. Ezeken a magyar pedagógusok vezette magyaros délelőttökön a gyermekek óvodai és iskolai csoportba rendeződve játékos formában ismerkedhetnek meg a magyar nyelvvel, földrajzzal, illetve a magyar kultúra gazdag világával ; népszokásokkal, tánccal, népviseletekkel, irodalommal, zenével. A Magyar matinékon túlmenően gyermekeink számára Mikulás ünnepséget, Farsangi Bált és legalább két színvonalas színházi vagy bábos előadást finanszírozunk évente.

Jacky-Szalóki Anna, elnök

Közeledik az év vége és ezzel az ACH tagság megújításának ideje.
Nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy támogassa a strasbourgi magyar
közösségi és kultúrális életet azzal, hogy Egyesületünk tagi díját
befizeti. E tagi befizetés nélkül Egyesületünk nem tudja munkáját
tovább folytatni. Taggá válásotok nekünk a szervezőknek pedig
visszajelzés is annyiban, hogy szükség van az önként vállalt
munkánkra, szükség van Elzászban Magyar Egyesületre.

A  tagság formái:
-egyéni tagság  : 20 euro/fő
-családi tagság : 30 euro/család
-diák tagság : 10 euro/fő
-támogató tagság vagy adomány /aki nem kíván a döntéshozatalban
illetve a közgyűlésen részt venni/ : tetszőleges összeg

A tagságnak eszmei üzenetén túl formai megnyilvánulása is van a tagok
számára: Egyesületünk rendezvényein kedvezményes vagy ingyenes
belépésre jogosít. Ezen túl a gyermekek számára szervezett Mesevár
Magyar Foglalkozásokra is be lehet a családi tagsággal iratkozni,
illetve lehetővé teszi a Baba-mama Klubban való ingyenes részvételt.

Befizetés:
-átutalással
IBAN: FR04 2004 1010 1500 1666 5Z03 671
BIC: PSSTFRPPSTR
note: cotisation/don -l’an 2024

-csekken az alábbi címre megküldve : M István RÁCZ, 34 rue Chambord
Strasbourg – 67000

Association Culturelle Hongroise – A.C.H.

A  Strasbourg,  l’Association  Culturelle  Hongroise  a  été  créée  en  1982  pour  être  dans notre région

 • Un  lieu  de  rencontre  pour  les  Hongrois  vivant  en  Alsace,  et,  un  lien  avec  ceux  qui  les

accueillent.

 • Un forum pour toutes initiatives favorisant les échanges culturels avec la Hongrie.
 • Une vitrine pour les multiples facettes de la culture hongroise.
 • Un organisme qui soutient l’apprentissage et le sauvegarde de la langue hongroise

Nous serions heureux de pouvoir vous compter parmi nos membres.

Vous  pouvez  nous  soutenir  soit  en  devenant  membre  avec  la  cotisation  ci-dessous,  soit  en sympathisant par un don de votre choix à préciser.

Cotisation annuelle pour l’an 2024:

Individuels : 20 eu

Familles ( 2 adultes et enfants) 30 eu

Etudiants : 10 eu

Possibilité d’envoyer vos cotisations par la poste/chèque à l’ordre de l’ACH

à M.  István RÁCZ  –  trésorier

34 , Rue Chambord

Strasborug 67000

VIREMENT:

IBAN: FR04 2004 1010 1500 1666 5Z03 671

BIC: PSSTFRPPSTR

note: cotisation-l’an 2024

A tiszteletbeli elnök köszöntő​ szavai

1982. november 23-án heten segítettük világra a Magyar Kultúregyesületet : Ambroise Katalin, Bajcsa Iván,  Bécar-Katona Irén, Joachim Bécar, Emmy Jonas, Kulus Emeric/ Külüs Imre és  jómagam.  Azzal a két alapelképzeléssel nevelgettük, hogy egyrészt  a magyar kultúra több mint az, amivel akkor traktálták a Magyarország iránt érdeklődőket : gulyás-csikós-kalocsai hímzés, másrészt, hogy sem a tagjaink, sem a közönségünk nem csak magyarokból  tevődhet össze….

Azóta, ahogy ezt 2015. novemeberben a Strasbourgi Egyetem Magyar Tanszéke és egyesületünk közös rendezésében megtartott « A vándor közép » című konferencia tanúsította, Közép-Európában nagy változások mentek végbe. Ezek nyilván hatással vannak az MKE tevékenységére is. Visszatekintve az a meggyőződésem, hogy amennyiben hű marad hármas célkitűzéséhez:  kapocs lenni a régióban élő magyarok és az őket befogadók között, partner  lenni a Magyarországot érintő kezdeményezésekben és megmutatni a magyar kultúra minden aspektusát (film, folklór, nyelv, irodalom, zene, sport, színház stb.), még hosszú életre tarthat számot.

Köszönetet mondok azoknak, akik az elmúlt több mint 33 év alatt hosszabb-rövidebb ideig velünk tartottak, őrzöm emlékét azoknak, akik már nincsenek közöttünk és sok sikert kívánok a további munkához.

Berthelné Tátray Katalin, tiszteletbeli elnök