15 április 2024 | A mai napon Anasztázia, Tas napja van.

Bemutatkozás

A Strasbourgi Magyar Kultúregyesület /Association Culturelle Hongroise de Strasbourg, ACH/ 1982-ben jött létre azzal a céllal, hogy találkozási fórumot adjon a Magyarországról elszakadt és magyarságukat megőrizni kívánó magyaroknak, illeve hogy elősegítse a kapcsolatteremtést a Magyarországból érkező és Elzászban letelepedő hazaiak és az őket fogadó, befogadó franciák között.

Az alapító okirat 1982. november 23-án készült, azt 1983. január    19-i hatállyal jegyezte be a Strasbourgi Elsőfokú Bíróság Vol. XXXXIV N1. lajstromszámmal. Alapító tag elnöke 2009. juliusáig Berthelné Tàtray Katalin volt aki ma tiszteletbeli elnök.

Kultúregyesületünk évtizedek óta két állandó hagyományos rendezvénye ; a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnepek. Itt méltó módon megemlékezünk a magyar történelmi hőstettekről, illetve az adott korszak kiemelkedő személyiségeiről. Színvonalas műsort szervezünk, az ünnepi beszédet minden alkalommal a Magyar Köztársaság Európa Tanács mellett  működő Állandó Képvislete vezetője vagy helyettese mondja, az ünnepséget állófogadás zárja.

További rendszeres tevékenységeink az év folyamán:

  • magyar művészek szereplésének, kiállításainak, koncertjeinek  megszervezése lehetőleg más Egyesülettel közreműködve / Paris, Mulhouse, Belfort, Karlsruhe/,
  • a magyar kultúra legszélesebb körben való terjesztése, magyar est, táncház, kiállítás, konferencia, concert, stb szervezés
  • az Elzászban élő magyarok összefogása, kultúránk, szokásaink,  nyelvi értékeink megtartása végett, illetve részükre az igényekhez igazodva összejövetelek szervezése.
  • Az elzászi régióban tematikus kiállításokon, falunapokon, karácsonyi vásáron, egyéb ünnepségeken magyar információs/gasztronómiai stand állítása.
  • Az Elzászi Regionális Tanács által hagyományosan megrendezett « Májusi Európai Ünnepek » alkalmával aktív közreműködés, egész napos rendezvénysorozat szervezése.
  • Francia művészek magyarországi szereplésének segítése, szervezéshez tanácsadás,
  • A Strasbourgba és környékére érkező munkavállalok, ösztöndíjasok, diákok fogadása, ‘útbaigazítása’, beleértve a nagysikerű Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjban résztvevőket.

A felnőtt közönségnek szóló programokon túlmenően büszkék vagyunk  a magyar-francia vegyes házasságokból származó gyermekek számára Kultúrgyesületünk által szervezett  «MESEVÁR – magyar matinékra » amelyekre 2013. évtől kezdve havi két alkalommal kerül sor. Ezeken a magyar pedagógusok vezette magyaros délelőttökön a gyermekek óvodai és iskolai csoportba rendeződve játékos formában ismerkedhetnek meg a magyar nyelvvel, földrajzzal, illetve a magyar kultúra gazdag világával ; népszokásokkal, tánccal, népviseletekkel, irodalommal, zenével. A Magyar matinékon túlmenően gyermekeink számára Mikulás ünnepséget, Farsangi Bált és legalább két színvonalas színházi vagy bábos előadást finanszírozunk évente.

Jacky-Szalóki Anna, elnök

A tiszteletbeli elnök köszöntő​ szavai

1982. november 23-án heten segítettük világra a Magyar Kultúregyesületet : Ambroise Katalin, Bajcsa Iván,  Bécar-Katona Irén, Joachim Bécar, Emmy Jonas, Kulus Emeric/ Külüs Imre és  jómagam.  Azzal a két alapelképzeléssel nevelgettük, hogy egyrészt  a magyar kultúra több mint az, amivel akkor traktálták a Magyarország iránt érdeklődőket : gulyás-csikós-kalocsai hímzés, másrészt, hogy sem a tagjaink, sem a közönségünk nem csak magyarokból  tevődhet össze….

Azóta, ahogy ezt 2015. novemeberben a Strasbourgi Egyetem Magyar Tanszéke és egyesületünk közös rendezésében megtartott « A vándor közép » című konferencia tanúsította, Közép-Európában nagy változások mentek végbe. Ezek nyilván hatással vannak az MKE tevékenységére is. Visszatekintve az a meggyőződésem, hogy amennyiben hű marad hármas célkitűzéséhez:  kapocs lenni a régióban élő magyarok és az őket befogadók között, partner  lenni a Magyarországot érintő kezdeményezésekben és megmutatni a magyar kultúra minden aspektusát (film, folklór, nyelv, irodalom, zene, sport, színház stb.), még hosszú életre tarthat számot.

Köszönetet mondok azoknak, akik az elmúlt több mint 33 év alatt hosszabb-rövidebb ideig velünk tartottak, őrzöm emlékét azoknak, akik már nincsenek közöttünk és sok sikert kívánok a további munkához.

Berthelné Tátray Katalin, tiszteletbeli elnök

(2015)